Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten en websitebezoekers.
We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Welke gegevens verzamelen we?;

Wanneer je een bestelling plaatst, word je gevraagd om je gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Straat en huisnummer
-Woonplaats
-KvK-nummer.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens?;

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Wanneer je ons rechtstreeks een e-mail stuurt, een WhatsApp of een SMS, zijn jouw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.
Voor een offerte- of informatieaanvraag, gebruiken wij je gegevens om de offerte te kunnen maken of je aanvraag te beantwoorden. Deze gegevens nemen wij op in ons e-mailsysteem (MijnDomein mail hosting). Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en ook niet met anderen gedeeld.
Ben je eenmaal klant, dan worden de door jou verstrekte gegevens door ons bewaard in ons online boekhoudpakket. 
Door je gegevens in te vullen op de website of door het sturen van e-mail geef je ons toestemming om je gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens zijn minimaal noodzakelijk om een overeenkomst vast te kunnen leggen en een bestelling te kunnen plaatsen.

Met wie delen we je gegevens?;

Je gegevens worden met niemand gedeeld!

Hoelang bewaren we je gegevens?;

Als je een bestelling plaatst worden de door jou verstrekte gegevens minstens 7 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht, opgelegd door de belastingdienst.
Correspondentie wordt tot maximaal tot 1 jaar na het laatste contact bewaard, tenzij er wettelijke of juridische verplichtingen zijn om hiervan af te wijken.
WhatsApp berichten en SMS-jes worden na 4 weken verwijderd, tenzij er een dringende reden is deze langer te bewaren.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

De via de webshop verstrekte gegevens worden opgeslagen op servers van MijnDomein. Voor orderverwerking worden alleen de noodzakelijke gegevens gekopieerd naar het boekhoudpakket.
Onze e-mail-server draait op de servers waar ook ook de hosting van de website is ondergebracht: MijnDomein. Omdat IMAP is ingesteld op de mailserver, worden alle berichten bewaard op de servers van MijnDomein. De verwerkersovereenkomst met MijnDomein is vastgelegd in de algemene voorwaarden van MijnDomein. Deze kun je hier nalezen.
Ons boekhoudpakket draait op beveiligde servers van Acumulus met wie een sluitende verwerkersovereenkomst is getekend. 
Als je ons WhatsAppt, SMS-t of mobiel belt wordt je telefoonnummer geanonimiseerd opgeslagen, als het al opgeslagen wordt. Let wel, als je in een bericht zelf contactgegevens toevoegt, zoals NAW kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Beveiliging persoonsgegevens;

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (website) zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Recht op intrekken toestemming van verwerking:

Je hebt ten alle tijden het recht om jouw toestemming tot verwerking in te trekken.
Om je toestemming tot verwerking in te trekken stuur je een mail naar;
info@delederspecialist.nl
Vermeld hierin om welke account het gaat.


Recht op inzage verzamelde gegevens en aanpassing hiervan:

Je hebt ten alle tijde recht op inzage in de door ons verzamelde gegevens.
Let op, dit kunnen nooit meer gegevens zijn dan dat je zelf aan ons hebt verstrekt. Ook heb je de mogelijkheid de bij ons bekende gegevens aan te (laten) passen.
Om inzage te krijgen in de door ons verzamelde gegevens over jou stuur je een verzoek per mail naar; info@delederspecialist.nl
Vermeld hierin om welk account het gaat. Het kan zijn dat we aan de hand van dit verzoek een authenticatie procedure starten om misbruik of fraude uit te sluiten.

Recht om vergeten te worden:

Bij wet heb je het recht om ons te verzoeken alle door ons verzamelde gegevens over jou te vernietigen. Dit kunnen alleen de gegevens zijn dan je zelf aan ons hebt verstrekt, wij verzamelen immers niet meer gegevens.
Om een verzoek tot vergeten worden te doen stuur je een mail naar;
info@delederspecialist.nl
Vermeld hierin om welk account het gaat.

Let wel, er dient rekening gehouden te worden met de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, met als uitgangspunt het jaar van de laatste bestelling.

Recht op dataportabiliteit;

Je hebt het recht op het overdragen of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Om je gegevens over te dragen of overdraagbaar te maken stuur je een mail met verzoek naar; info@delederspecialist.nl
Vermeld hierin om welk account het gaat. Het kan zijn dat we aan de hand van dit verzoek een authenticatie procedure starten om misbruik of fraude uit te sluiten.


Cookies;

Onze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
De informatie die wij via cookies krijgen, wordt alleen gebruikt om de website soepel te laten werken. We bewaren geen persoonlijke gegevens en stellen ook geen gebruiksprofielen op.


Volgens de wet mogen wij alleen cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Onze website maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies.
Wij gebruiken geen marketing cookies en ook geen cookies van derden zoals Google analytics.


Over De Lederspecialist

Onze bedrijfsgegevens zijn:
De Lederspecialist
Otterkoog 16-E
1822 BW Alkmaar
KvK: 62863843

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein